Giới thiệu về sản phẩm  /Cảm biến nhiệt điện  /TO-5  /OTP-667F4P
 • OTP-667F4P
  • product
  • product
  • product
   OTP-667F4P là một cảm biến nhiệt điện trong vỏ TO-5 cổ điển.

   Cảm biến này bao gồm 116 phần tử của cặp nhiệt điện nối tiếp trên một màng vi mô nổi có diện tích hoạt động đường kính 700 μm.

   Cảm biến nhiệt điện cung cấp hiệu suất gần như hạn chế tiếng ồn Johnson, có thể được tính bằng điện trở loạt ohmic của chính nó.

   Một thành phần của nhiệt điện trở, với một dây dẫn nối với mặt đất, cũng được cung cấp bên trong gói TO để tham khảo nhiệt độ môi trường.
  • Vỏ kim loại TO-5 với lớp phủ IR hấp thụ bên trong
  • Bao gồm tham chiếu nhiệt điện trở
  • Hệ số nhạy cảm nhiệt độ thấp
  • Lý tưởng phù hợp cho nhiệt kế tai, hỏa kế nhỏ.