Giới thiệu về sản phẩm  /Cảm biến nhiệt điện  /TO-46  /OTP-868D2 L3.0
 • OTP-868D2 L3.0
  • product
  • product
   OTP-868D2 L3.0 là một cảm biến nhiệt điện với ống kính quang học.

   Cảm biến này bao gồm 116 phần tử của cặp nhiệt điện nối tiếp trên một màng vi mô nổi có diện tích hoạt động là 0,9 mm2.

   Cảm biến nhiệt điện cung cấp hiệu suất gần như hạn chế tiếng ồn Johnson, có thể được tính bằng điện trở loạt ohmic của chính nó.

   Một nhiệt điện trở với một dây dẫn nối với mặt đất cũng được cung cấp bên trong gói TO để tham khảo nhiệt độ môi trường.
  • Vỏ kim loại TO-46 với ống kính quang học
  • Tầm nhìn nhỏ (FOV); tỷ lệ Khoảng cách đến Điểm cao (D: S)
  • Bao gồm tham chiếu nhiệt điện trở
  • Hệ số nhạy cảm nhiệt độ thấp
  • Phù hợp lý tưởng cho nhiệt kế trán