Thông tin về sản phẩm  /Cảm biến khí NDIR  /  Cảm biến khí metan (CH4)